image
Drobečková navigace

Úvod > Zájemci o službu

Zájemci o službu

Máte zájem o naší službu?

V případě zájmu o sociální službu Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. kontaktujte naši sociální pracovnici:

Bc. Blanka Nálepová – soc. pracovnice pověřena vedením soc. – aktivizačního úseku

Tel: 558 666 595
Mobil: 733 655 988
Email: nalepova@domovbrusperk.cz

Využít můžete také kontaktního formuláře, který je uložen v sekci Kontakty.

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 14:30 hod
Úterý: 8:00 – 14:30 hod
Středa: 8:00 – 14:30 hod
Čtvrtek: 8:00 – 14:30 hod
Pátek: 8:00 – 14:00 hod

Z důvodu možné nepřítomnosti sociální pracovnice v Domově, využijte telefonických kontaktů na smluvení schůzky.

Jednání se zájemcem o sociální službu

Pokud se zájemce o službu rozhodne, že chce podat žádost do Domova pro seniory ONDRÁŠ, sociální pracovnice požaduje základní osobní údaje, které slouží ke kontaktním účelům. Se zájemcem je dohodnut termín osobního setkání v místě aktuálního pobytu zájemce, kde sociální pracovnice probere se zájemcem všechny potřebné náležitosti. Poskytne informace o domově, projedná se zájemcem, jaké jsou jeho požadavky, očekávání a potřeby a společně projednají situaci zájemce. Sociální pracovnice vysvětli zájemci možnosti a podmínky poskytování sociální služby. Pokud zájemce, po předání všech informací, projeví zájem o podání žádosti do Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. a sociální pracovnice na základě tohoto jednání vyhodnotí, zda žadatel odpovídá cílové skupině dané služby, zanechá zájemci formulář “Žádost o poskytnutí sociální služby”. Dohodne společně se zájemcem způsob doručení žádosti anebo se zájemce žádost vyplní.

Žádost je poté zařazena do Evidence žadatelů o sociální službu. Tato informace je žadateli oznámena písemnou formou v “Potvrzení o přijetí žádosti”.

Jednání o uzavření smlouvy

V případě volného místa bude kontaktován žadatel, který v Evidenci žadatelů o sociální službu získal vyšší bodové hodnocení než ostatní žadatelé. Následně se dohodne termín zahájení poskytování služby a jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Žadatel je povinen před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory, předložit posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí sociální služby od ošetřujícího lékaře. Posudek slouží k posouzení, zda žadatel skutečně potřebuje sociální službu a zda nejsou nějaké důvody, které by neumožnily tuto službu poskytovat.

Důvody vylučující přijetí do sociální služby Domova pro seniory

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem, pokud:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá,
  • Nemá dostatečnou kapacitu (volné místo),
  • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby,
  • Domov vypověděl zájemci smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.