Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY ONDRÁŠ

Vážení rodinní příslušníci,

s platností od 17. 7. 2020 se povolují návštěvy v Domově pro seniory ONDRÁŠ, p. o. Návštěvy budou probíhat za podmínek, které nařídila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Toto nařízení si můžete přečíst zde.

Při pohybu v Domově pro seniory ONDRÁŠ, p. o. je nutné mít ústa a nos zakryta RESPIRÁTOREM FFP2/FFP3 bez výdechového ventilu. Současně je nutné dodržovat 2 metrové rozestupy od uživatelů služby či personálu.

Další pokyny pro návštěvy včetně čestného prohlášení najdete zde:

 Další pokyny pro návštěvy

Prohlášení o bezinfekčnosti

S ohledem na celkový vývoj epidemiologické situace v MSK, zvažte prosím četnost návštěv u uživatelů služby.