Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Z DŮVODU VÝSKYTU COVID- 19 U DVOU ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ NEJSOU PRACOVNÍKY PŘÍMÉ PÉČE, JE DOMOV DO ODVOLÁNÍ  UZAVŘEN. VŠICHNI UŽIVATELÉ MĚLI PŘI POSLEDNÍM TESTOVÁNÍ NEGATIVNÍ VÝSLEDEK.

           Na základě Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ostrava jsme zavedli následující opatření:

  • prokazatelné seznámení zaměstnanců s Rozhodnutím KHS Ostrava a vyžadování jeho důsledného dodržování
  • celoplošný postřik společných prostorů, kanceláří a jednotlivých pracovišť domova, a to prostředky s virucidním účinkem
  • provádění průběžné dezinfekce rukou, předmětů, ploch a povrchů s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem
  • používání osobních ochranných pracovních pomůcek při výkonu všech pracovních činností
  • měření TT u zaměstnanců při příchodu do zaměstnání, měření TT u uživatelů 2x denně, důsledné sledování jejich zdravotního stavu a v případě jakýchkoliv změn informování oš. lékaře
  • zastavení příjmu nových uživatelů