image
Drobečková navigace

Úvod > Zájemci o službu > Poskytované služby

Poskytované služby

Komu je služba určená

Sociální služba Domova pro seniory je poskytována cílové skupině senioři ve věku od 60 – ti let

se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Poskytované služby

Domov poskytuje pobytovou službu domova pro seniory, celodenně a na dobu neurčitou. Rozsah poskytování sociální služby je dohodnut s uživatelem ve smlouvě, prvotním plánu péče a následných plánech péče. Domov může uživateli poskytovat:

  • ubytování
  • stravu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • bezplatné sociální poradenství

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o. vychází z individuálních potřeb, očekávání, osobních cílů každého uživatele a materiálně technických možností domova. Podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje k takovým činnostem, které vedou ke zlepšování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování. Domov vytváří takové podmínky, aby uživatele mohli uplatňovat vlastní vůli. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá v dosahování osobních cílů a nastavování poskytované služby.

Zdravotní péče

Zdravotní péči poskytuje uživateli ošetřující lékař, dle zdravotního stavu a potřeb uživatele.

Uživatel může zůstat v evidenci svého praktického lékaře nebo může přejít ke smluvnímu lékaři domova, ordinace MUDr. Marcely Prokopové a MUDr. Radka Kovala, která poskytuje péči od pondělí do pátku.

Na základě pokynů ošetřujícího lékaře poskytují uživateli péči zdravotní sestry Domova. Zdravotní sestry poskytují také další úkony péče.