image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Kdo jsme

Domov pro seniory ONDRÁŠ je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Brušperk.

Jsme registrovaným zařízením služeb sociální péče a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Jsme pobytová sociální služba domova pro seniory, která je poskytovaná celodenně a na dobu neurčitou.

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o. poskytuje své služby 58 uživatelům.

Informace o organizaci:

Zřizovatel: Město Brušperk
Rok vzniku: 1997

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 6100 203 734/0600
Číslo registrace MSK: MSK 102549/2007
Identifikátor služby: 3090945

Datová schránka DSO: ID f8f94jq

IČO: 66933722
Znak ZSS: 70306

Podmínky přijetí a výpis služeb

Poskytované služby

Poslání domova

Posláním poskytovatele, Domova pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace (dále jen „Domov“), je vytvářet podmínky pro důstojný, aktivní a spokojený život uživatelům, kteří potřebují pobytovou službu domova pro seniory.

Cíle domova

 • Poskytovat uživatelům služby tak, aby dosáhli svých očekávání a potřeb.
 • Podporovat uživatele tak, aby dosáhli co největší míry soběstačnosti a samostatnosti.
 • Motivovat uživatele k činnostem tak, aby se zlepšila jejich sociální situace.
 • Podporovat uživatele tak, aby byli v kontaktu se společenským prostředím, rodinou a přáteli.

Zásady domova

Všichni zaměstnanci kladou důraz na:

 • ochranu práv uživatele, což je hlavní zásadou a meřítkem kvality sociální služby;
 • individuální přístup, kdy zaměstnanci respektují jedinečnost každého uživatele, jeho přání, potřeby a osobní cíle;
 • vytváření důstojných podmínek;
 • jednání s respektem;
 • dodržování diskrétnosti, tzn. že zaměstnanci dodržují mlčenlivost;
 • poskytování kvalitní služby prostřednictvím odborně způsobilých zaměstnanců;
 • pravidla, která jsou písemná a zahrnují rovněž i pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby;
 • empatii, což znamená, že zaměstnanci jsou schopni porozumět emocím a životním situacím uživatelů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. jsou senioři ve věku od 60-ti let

 • se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Žadatel je povinen před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby v domově pro seniory předložit posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí sociální služby od svého praktického lékaře. Posudek slouží k posouzení, zda žadatel skutečně potřebuje sociální službu domova pro seniory, a zda nejsou nějaké důvody, které by neumožnily tuto službu poskytovat.

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny jsou denně od 8.00 do 19.00 od pondělí do neděle. Domov se z bezpečnostních důvodů uzamyká od 19.00 do 8.00 hodin. Prosíme o respektování doby obědu (od 12 do 13 hodin). Po uzamčení budovy může návštěva využít hlavního vstupu s pomocí zvonku nebo zavoláním na mobilní telefonní číslo: 739 453 618. Službu konající zaměstnanec umožní vstup nebo opuštění budovy Domova. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv.

Návštěvní řád k nahlednutí

Podání a vyřizování stížností

Uživatel má právo podat stížnost na kvalitu, způsob poskytování sociální služby nebo na konkrétní osobu. K podání stížnosti je oprávněna jakákoliv osoba.

Stížnost může být podána ústní, telefonickou, písemnou nebo elektronickou formou (např. email, video), a to konkrétní osobou (známe stěžovatele) nebo anonymně (neznáme stěžovatele).

Lhůta pro vyřizování stížností je do 30 dnů od převzetí stížnosti. Naléhavé záležitosti se řeší ihned z důvodu nebezpečí z prodlení.

Stížnosti jsou evidovány v Knize stížností (která je k dispozici u sociálního pracovníka) a jsou vyřizovány písemně.

 

 

GDPR