image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Změna návštěvní doby recepce

Změna návštěvní doby recepceVÁŽENÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI A NÁVŠTĚVY

S ohledem na zdraví našich uživatelů služby, budou návštěvy v Domově pro seniory Ondráš probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem. K jednomu seniorovi může přijít jedna osoba ve stejném čase, s výjimkou doprovodu hendikepovaného seniora nebo dítěte. V budově lze pobývat v pokoji uživatele, nejlépe však v kulturní místnosti a jídelnách obou pater.

Při vstupu do budovy musíte mít přečteno Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a přes ústa a nos nasazen respirátor FFP2/KN95 bez výdechového ventilu, a to po celou dobu pobytu v Domově.

Návštěvní doba je 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00
a délka jedné návštěvy je maximálně 60 minut.

Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 9. 7. 2021 se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele splňuje jednu z níže uvedených podmínek: 

 • Po domluvě na recepci si před domovem aplikuje preventivní POC test (vlastní, přinesený) na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2 určený pro sebetestování nebo povolený MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem.
 • Absolvovala nejdéle 7 dní před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS - CoV-2 nebo RT-PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starší než 72 hodin s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vydaný zdravotnickým personálem.
 • Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID - 19, uplynula u ní doba izolace a od prvotního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID - 19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.
 • Předloží potvrzení zaměstnavatele/školského zařízení nebo čestné prohlášení o absolvování testování zaměstnanců/studentů testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 určeném k sebetestování nebo povolený test MZ ČR pro laickou osobu s negativním výsledkem ne starší 72 hodin.

 Pokud takový doklad nemáte, musíte si zajistit vyšetření na SARS CoV-2 např. na tomto odběrovém místě:

Fakultní nemocnice Ostrava, COVID CENTRUM FNO (vjezd z ulice K Myslivně), samoplátci denně 7:00‑15:00, 703168466. Odkaz na rezervační systém https://pomoc.fno.cz/193764-Odb%C4%9Brov%C3%A1-m%C3%ADsta

 • Pracovník recepce vám změří tělesnou teplotu a zapíše potřebné informace do knihy návštěv, kde potvrdíte podpisem pravdivost údajů.
 • Za recepcí použijte dezinfekci na ruce (další dezinfekce jsou umístěny v předsíních pokojů uživatelů).
 • V případě nerespektování výše uvedených nařízení budete vykázáni z budovy, popřípadě vyvedeni Policií ČR.