Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

Poskytované služby

 1. Domov poskytuje uživatelům pobytovou službu domova pro seniory, celodenně a na dobu neurčitou.
 2. Rozsah poskytování sociální služby je dohodnut s uživatelem ve smlouvě a v plánu péče. Domov uživatelům může na základě jejich přání a potřeb poskytovat:
  • ubytování,
  • stravu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • sociální poradenství.

Domov vychází z individuálních potřeb každého uživatele. Domov vytváří podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli (vlastní rozhodnutí) při řešení své nepříznivé situace.