Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

WEBOVÉ STRÁNKY JSOU MOMENTÁLNĚ V REKONSTRUKCI,
OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ KOMPLIKACE,
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE.

O nás

Jsme registrovaným zařízením služeb sociální péče. Poskytujeme pobytovou službu domova pro seniory.

Posláním Domova je vytvářet podmínky pro důstojný, aktivní a spokojený život uživatelů, kteří potřebují pobytovou službu domova pro seniory.

Okruhem osob domova = cílovou skupinou domova jsou senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kontakty na nás:

Ředitelka - Libuše Jurčíková, tel. 558 666 718, mobil 731 575 256, Jurcikova@domovbrusperk.cz
Vedoucí přímé péče - Radana Jurášová, tel. 558 666 610, mobil 731 575 258, jurasova@domovbrusperk.cz
Sociální pracovník - Bc. Blanka Nálepová, tel. 558 666 595, mobil 733 655 988, nalepova@domovbrusperk.cz
Sociální pracovník - Bc. Veronika Kovalová, tel. 558 666 595, mobil 736 262 190, kovalova@domovbrusperk.cz
Staniční mobily: 739 453 618, 734 156 900
Mobilní telefon l. Np: +420 739 453 618
Mobilní telefon II. Np: +420 734 156 900

Další informace:

Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 6100 203 734/0600
Číslo registrace: MSK 102549/2007
Identifikátor služby: 3090945
IČ: 66933722
Znak ZSS: 70306

Vzdělávací projekt

Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace, realizuje vzdělávací projekt pro své zaměstnance.
Délka projektu: 21 měsíců (od 1.10.2013 do 30.6.2015)
Přidělená částka: 1 701 943,50 Kč
Název operačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Název a číslo výzvy: A7 - Vzdělávání v sociálních službách
www.esfcr.cz

Chceme nadále poskytovat kvalitní sociální služby a sociální péči našim klientům, a proto je důležité komplexně podpořit odborné vzdělávání našich zaměstnanců. V předkládaném projektu toho chceme dosáhnout realizací 22 akreditovaných kurzů rozdělených do 4 klíčových aktivit dle tematického zaměření. Do projektu zapojíme 15 našich pracovníků (1 sociální pracovník, 14 pracovníků v sociálních službách), celkově bude podpořeno 314 pracovníků.

Plánované kurzy byly vybrány v souladu s potřebností zaměstnanců a jejich nároků na zlepšování péče o naše klienty (jako podklad jsme využili vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů a pravidelné hodnotící pohovory s našimi zaměstnanci). Absolvování kurzů se projeví v udržení a zlepšení těchto činností poskytovaných našimi pracovníky:

  • zlepšení pomoci při zvládání běžných úkonů v životě klienta,
  • zlepšení kontaktu mezi pracovníkem a klientem, ale i se společenským okolím klienta,
  • zatraktivnění a zlepšení sociálně terapeutické činnosti poskytované naším domovem,
  • zatraktivnění a zlepšení dalších aktivizačních činností pro naše klienty,
  • zvýšení schopnosti domáhat se práv klientů, jejich zájmů a osobních záležitostí.