Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Komu je služba určená

Sociální služba Domova pro seniory je poskytována cílové skupině senioři ve věku od 60 – ti let

 • se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Poskytované služby

Domov poskytuje pobytovou službu domova pro seniory, celodenně a na dobu neurčitou. Rozsah poskytování sociální služby je dohodnut s uživatelem ve smlouvě, prvotním plánu péče a následných plánech péče. Domov může uživateli poskytovat:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • bezplatné sociální poradenství

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o. vychází z individuálních potřeb, očekávání, osobních cílů každého uživatele a materiálně technických možností domova. Podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje k takovým činnostem, které vedou ke zlepšování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování. Domov vytváří takové podmínky, aby uživatele mohli uplatňovat vlastní vůli. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá v dosahování osobních cílů a nastavování poskytované služby.

Zdravotní péče

Zdravotní péči poskytuje uživateli ošetřující lékař, dle zdravotního stavu a potřeb uživatele.

Uživatel může zůstat v evidenci svého praktického lékaře nebo může přejít ke smluvnímu lékaři domova, ordinace MUDr. Marcely Prokopové a MUDr. Radka Kovala, která poskytuje péči od pondělí do pátku.

Na základě pokynů ošetřujícího lékaře poskytují uživateli péči zdravotní sestry Domova. Zdravotní sestry poskytují také další úkony péče.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.