Poskytnuté dotace v roce 2020


Dotace Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Poskytnutí dotace na podporu realizace služby ve výši 6.556.000,-