Rozpočet

                        2018                                      2018                    2019
                    finanční                         předpoklad                         rozpočet
                plán                                                   
Účet Hlavní činnost      
  VÝNOSY vlastní činnost 20 830 20 830 21 480
602 Výnosy z prodeje služeb 29 38 40
603 Výnosy z pronájmu 121 121 125
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 12 531 12 531 12 910
648 Čerpání fondů 1 095 1 090 1 123
662 Úroky 9 5 5
672 Výnosy z nároků na prostředky SR 7 045 7 045 7 277
         
         
 
  NÁKLADY vlastní činnost 20 830 20 830 21 480
501 Spotřeba materiálu 520 535 550
502, 503 Spotřeba energií, vody 660 490 525
511 Opravy a udržování 562 435 550
513 Náklady na reprezentaci, kultura obyvatel 23 18 23
518 Ostatní služby 4 202 4 220 4 200
521,524,525 Mzdové náklady, S+Z  pojištění 13 745 14 006 14 559
527 Fond kulturních a sociálních potřeb 205 205 200
549 Ostatní náklady 5 13 15
551 Odpisy 808 808 808
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 100 100 50

 

Střednědobý výhled rozpočtu

                                    2019                                     2020                                     2021
Hlavní činnost      
VÝNOSY vlastní činnost 21 480 21 740 21 985
Výnosy z prodeje služeb a pronájmu 165 165 165
Jiné výnosy z vlastních výkonů 12 910 12 980 13 110
Čerpání fondů 1 123 700 700
Výnosy z nároků na prostředky SR 7 282 7 895 8 010
       
       
 
NÁKLADY vlastní činnost 21 480 21 740 21 985
Spotřeba materiálu,energie,vody 1 075 1 080 1 080
Opravy a udržování 573 600 572
Ostatní služby 4 215 4 215 4 260
Mzdové náklady, S+Z  pojištění 14 559 14 772 15 000
Fond kulturních a sociálních potřeb 200 205 205
Odpisy 808 808 808
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 50 60 60