image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Změna podmínek pro návštěvy od 15. 11. 2021

Změna podmínek pro návštěvy od 15. 11. 2021VÁŽENÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, 
S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 15. LISTOPADU 2021 SE MĚNÍ PODMÍNKY
PRO
NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ TAK, ŽE

návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb,
že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a neuplynulo více než 180 dní, neboe) osoba si přinese a na místě udělá rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem a po ověření zaměstnancem recepce domova sadu odhodí do koše před domovem.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-podm%C3%ADnky-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-v-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-11.-2021.pdf