image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > USNESENÍ VLÁDY ČR

USNESENÍ VLÁDY ČRS účinností ode dne 24. května 2021 se mění podmínky pro návštěvy uživatelů tak, že

návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele přinesou potvrzení o tom, že

 

 a)  absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo POC test na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

 

 b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
      a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Mimoradne-opatreni-ockovani.pdf

 

ZRUŠENÍ ZÁKAZU VYCHÁZENÍ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. května 2021 č. j. MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN se ruší mimořádná opatření vztahující se k podmínkám vycházení klientů mimo areál Domova.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné ode dne 12. května 2021 zde.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 296 s účinností od 20. 3. 2021

Uživatelům, u kterých uběhlo 14 dnů od aplikace druhé dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, bude umožněno opustit Domov za účelem PROCHÁZKY, pokud uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor (např. FFP2, KN95).

 

 

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 297 s účinností od 20. 3. 2021

budou návštěvy v Domově pro seniory Ondráš p. o. povoleny nově osobám, které předloží na recepci certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Předchozí opatření, která platí od 30. 11. 2020 zůstávají beze změn.