Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova pro seniory ONDRÁŠ zahrnuje poslání domova, cíle domova, principy služeb a cílovou skupinu.

Poslání domova

Posláním Domova je vytvářet podmínky pro důstojný, aktivní a spokojený život uživatelů, kteří potřebují pobytovou službu domova pro seniory.

Cíle domova

 1. Poskytovat služby podle přání a potřeb uživatelů.
 2. Podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti.
 3. Motivovat uživatele k činnostem, které zlepšují jejich sociální situaci.
 4. Podporovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím, rodinou a přáteli.

Zásady domova

 1. Ochrana práv uživatele – hlavní zásada a měřítko kvality sociální služby.
 2. Individuální přístup – každý uživatel má jedinečná přání, potřeby a osobní cíle.
 3. Důstojnost – s uživatelem jednají zaměstnanci důstojně a s úctou.
 4. Respekt – zaměstnanci respektují osobnost uživatele, jeho přání a potřeby.
 5. Diskrétnost – informace o uživateli jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost a usilují o vzájemnou důvěru.
 6. Empatie – zaměstnanci se snaží vcítit do pocitů a situace uživatele.
 7. Kvalita – Domov poskytuje uživatelům kvalitní služby odborně způsobilými zaměstnanci.
 8. Pravidla – Domov vytváří písemná pravidla a pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby uživatelům.

Okruh osob, Cílová skupina

Okruhem osob domova = cílovou skupinou domova jsou senioři:

 • se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku,
 • a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby