Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

Podmínky přijetí

  • Zájemce vyplňuje žádost o poskytování služby v případě, že již nyní potřebuje sociální službu domova pro seniory. Zájemce uvede, proč žádá o službu domova a s čím potřebuje pomoc. Zájemce může požádat o pomoc při vyplnění žádosti sociálního pracovníka domova, který mu poskytne potřebné informace. Zájemce vyplní žádost tak, aby co nejlépe odpovídala skutečnosti. Žádost je možné předat do domova osobně, poštou nebo po jiné osobě.
  • V případě, že zájemce službu domova pro seniory zatím nepotřebuje, nemůže být jeho žádost zařazena do evidence.
  • Sociální pracovník domova dohodne se zájemcem termín jednání, které může proběhnout v domově nebo po dohodě v místě pobytu zájemce. Bez předchozího jednání sociálního pracovníka domova se zájemcem nemůže být žádost zařazena do evidence žádostí.
  • Sociální pracovník domova projednává se zájemcem, jaké jsou jeho požadavky, očekávání a potřeby, které by bylo možné naplnit prostřednictvím sociální služby domova pro seniory. Sociální pracovník domova vysvětlí zájemci možnosti a podmínky poskytování sociální služby a to srozumitelným způsobem, aby zájemce porozuměl.
  • Žádost bude posouzena dle stanovených kritérií. Zájemce bude písemně informován, zda byl zařazen do evidence žadatelů o sociální službu nebo zda jeho žádost nebyla zařazena do evidence včetně uvedení důvodu. Žadatel se může průběžně informovat, na jakém pořadí je v evidenci žadatelů. Žadatel by měl domov informovat o změnách v soběstačnosti a ve svých potřebách.
  • V případě volného místa bude kontaktován žadatel, který je v evidenci na prvním místě. Následně se dohodne termín zahájení poskytování služby a jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.
  • Žadatel je povinen před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby v domově pro seniory předložit posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí sociální služby od svého praktického lékaře. Posudek slouží k posouzení, zda žadatel skutečně potřebuje sociální službu domova pro seniory, a zda nejsou nějaké důvody, které by neumožnily tuto službu poskytovat.