Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

Cílová skupina

  • Okruhem osob domova = cílovou skupinou domova jsou senioři:
  • se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku,
  • a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Domov může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem, pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
  • nemá dostatečnou kapacitu (volné místo)
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
  • Domov vypověděl zájemci smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců.